Filmas.lv

Recidīvisti. Latvijas laikmets (1999)

Gadu tūkstošiem pasaulē notiek cīņa starp labo un ļauno. Tā noris arī katrā cilvēkā no dzimšanas līdz nāvei. Kurš kuru? Vērtējot, iepazīstot un mēģinot saprast ieslodzītos – recidīvistus, filmas autori rosina domāt par cilvēka dabu, morāli, likteni un Dievu.