Filmas.lv

Zemes austrumu robeža. Latvijas laikmets (2000)

Pašā tālākajā Latvijas austrumu punktā, kur mazā Zilupe Latviju atdala no Krievijas un Baltkrievijas, atrodas Pasienas pagasts, Pasienas ciems un arhitektūras piemineklis - slavenā brūkošā Pasienas baznīca. Baznīcas zvanu torni kā pirmo Latvijā apmirdz lecošās saules stari. Divdesmitā gadsimta kari un okupācijas ir gan šķīrušas, gan atkal apvienojušās dažādas tautas, kas dzīvo šīs upītes krastos. Tēvs dzīvo vienā upes krastā, meita otrā. Un ģimenes problēma šodien ir tā, ka upe tagad ir robeža starp divām valsīm ar visām no tā izrietošām sekām. Latvijas valsts pirmo televīzijas kanālu daudzi te nevar uztvert, toties visi jo labi redz kaimiņvalstu televīzijas. Bet daudziem pagasta iedzīvotājiem liekas, ka viņi ir lielās Latvijas aizmirsti, dzīvojot pašā valsts nomalē.