Filmas.lv

Latvijas hronika Nr. 3 Putnu hronika (1996)

Latvijas hronikā - putni. Tiek izsekots dažām retajām putnu sugām - redzam baltā un melnā stārķa ligzdošanu, somzīlītes ligzdu. Sīkāk novērots ūdensstrazds.