Filmas.lv

Latviešu tautasdziesma (2001)

Cauri gadsimtiem no paaudzes uz paaudzi kopā ar tīrumu vagu un maizes riecienu tautas dziesmu teicēji mums ir nesuši dziesmu, kura šodien skan tūkstošiem balsīgā kopkorī.