Filmas.lv

Izpostītā ligzda (1998)

Psiholoģiska ģimenes drāma pēc Raimonda Trasuna stāsta "Bezdibeņa malā" motīviem.