Filmas.lv

Robina Huda bultas (1975)

 Filmas sižeta pamatā ir populārās leģendas par viduslaiku Anglijas tautas varoni Robinu Hudu, kurš dzīvoja Šervudas mežā un kopā ar saviem līdzgaitniekiem neļāva mierīgi dzīvot augstmaņiem un baznīckungiem. Robina Huda stāstā ir daudz piedzīvojumu, nāves briesmu, brīnumainu izglābšanos un, protams, arī mīlestības.