Filmas.lv

Reiz bija Sibīrija (2005)

1941.gadā uz Sibīriju izsūtīja 15 420 Latvijas iedzīvotāju, viņu vidū bija 4000 bērni, izdzīvojuši un šobrīd dzīvo Latvijā vairāk nekā 400. Pieci no viņiem – Ilmārs Knaģis, Biruta Kazaka, Ivars Ross, Gaida Šmite, Juris Vidiņš – stāsta kā pārdzīvotais ietekmējis viņu dzīves.