Filmas.lv

Latvijas hronika Nr.27 (1991)

Arhitekte Katrīna Belova par savu tēvu, arhivāru Georgu Jenšu. Bitenieks Jānis Gulbis. Tautas daiļamata meistari Astrīda un Aldonis Baldiņi.