Filmas.lv

Latvijas hronika Nr.13. Mani reabilitēs pēc... (1992)

Rīgas dzelzceļa stacija.

Diplomdarbs TV režisoru kursā Latvijas Konservatorijā.