Filmas.lv

Latvijas hronika Nr.19 (1990)

Brauciens uz Taurupi.   operators: Valdis Kroģis

Anna Ozols no "Vecjaužiem".   operators: Valdis Kroģis

Olga Kļaviņa no "Ķipenēm".   operators: Valdis Kroģis

Alma Vērzemniece no "Vērzemniekiem".   operators: Valdis Kroģis

Taurupe. Ainavas. Jaunsaimnieki.   operators: Valdis Kroģis

Fotogrāfijas: Taurupes pagasta sabrukušās mājas.   operators:  Jānis Mīlbrets