Filmas.lv

Latvijas hronika Nr.26. Mantojums. (1990)

1. Vecpilsēta no Pēterbaznīcas torņa. Bērni, vecie ļaudis Rīgas pagalmos. 2. Lielā Kalna ielas iedzīvotāji savas sētas pagalmā. Pagrabdzīvoklī. 3. Ģimene Rīgas pagrabdzīvoklī. Dzīvoklis bēniņos. 4. Jaunas ģimenītes dzīves telpa Doma laukuma tuvumā. Rīgas ēkas, logi. 5. Dievticīga sieviņa Rīgas pagrabdzīvoklī. Pagalms lietū.