Filmas.lv

Latvijas hronika Nr.27 (1990)

1. Arheoloģiskie izrakumi Sāraju kuršu ugunskapos Lībagu ciemā. 2. Jūrmalas municipālā policija. 3. Aglona. 15.augusts.