Filmas.lv

Lielums (Rainis) (1964)

Filma veltīta latviešu dzejniekam, 1905 gada revolūcijas tribūnam Jānim Rainim.