Filmas.lv

Galvenais virziens (1964)

Par lopkopības attīstības virzieniem Latvijas PSR.