Filmas.lv

Apslēptais spēks (1973)

Nosusināto zemju izmantošanas pieredze mūsu republikā.