Filmas.lv

Studenti - veselības aizsardzībai (1975)

Par studentiem - mediķiem, kas sniedz pirmo palīdzību studentu celtniecības vienībām un vietējiem iedzīvotājiem.