Filmas.lv

Lauku dispečers (1975)

Dispečerdienesta ieviešana lauksaimnieciskajā ražošanas pārvaldes sistēmā.