Filmas.lv

Dziesma (1974)

Filmas pamatā svinības  - veltītas Dziesmusvētku 100-gadei, PSRS 50-gadei un Padomju varas atjaunošanas  Latvijā  33.gadadienai.