Filmas.lv

Strēlnieku zvaigznājs (1982)

Latviešu sarkano strēlnieku kolektīvu portretu veido emocionāli veco vīru atmiņu stāsti. Vienreizēji un sūri ir viņu likteņi pirmajā pasauales karā un revolūcijā, pilsoņu kara frontēs, 30. gados. Strēlnieku uzvaras, brašums, pārliecība, smeldze, traģika. Filmas autoriem izdevies atkarot to visu laika nežēlīgajam plūdumam, likt apjaust latviešu strēlnieku kopējo vietu vēsturē un tautā.