Filmas.lv

Jūsu māsa - Latvija (1982)

Filma stāsta par republikas saimnieciskās un kultūras dzīves sasniegumiem brāļu tautu saimē , PSRS nodibināšanas 60. gadadienu sagaidot.