Filmas.lv

Monētas dubultportrets (2008)

Filmā apkopoti uz 8mm kinofilmas dokumentēti mājas kino, kas atklāj vēl līdz šim neredzētu Latvijas kultūrvēstures dārgumu krātuvi. Pirmoreiz ekrānā kinofolklora!

Filma ir par mūsu tēviem un mātēm - par paaudzi, kura dzīvoja, cerēja, mīlēja un sapņoja, būvēja savu dzīvi ar tādiem pašiem mērķiem kā jebkurš cilvēks brīvajā - demokrātiskajā pasaulē.  Filma rāda dzīvi socialistiskā valstī, kas balstījās uz izolētu, no pasaules atdalītu, sabiedrību, kur valsts dzīvoja pēc vienas, cilvēki pēc citas, vispārcilvēciskas morāles.