Filmas.lv

Satikšanās (1979)

Oļega Rozenberga diplomdarbs režijā VGIKā.