Filmas.lv

Ejiet, bērni, rotaļās! (2009)

Regulāra karāšanās ar galvu uz leju uzlabo dzimumdzīvi, savukārt apziņas zudums ir jāizmanto sevis attīstīšanai. Tamlīdzīgus uzskatus pauž tie, kurus Vilhelms kādu vakaru sastop ceļā uz savu naktssarga posteni. Tomēr noslēgtais, rūpju māktais jauneklis iet daudz radikālāku ceļu, lai mainītu savu dzīvi. Groteskais stāsts risinās askētiskā krēslainā pasaulē. Daži tās elementi tā arī paliek tumsā tīti, kamēr citi, izniruši virspusē, kļūst spilgtāki kā jebkad.