Filmas.lv

Ūdens (1987)

Par iedzīvotāju apgādi ar sanitārām normām atbilstošu dzeramo ūdeni.