Filmas.lv

Uzmanību - AIDS! (1989)

Skatītāji tiek iepazīstināti ar saslimšanas cēloņiem un profilaksi.