Filmas.lv

Bagātais pūrs (1958)

Par tautas sadzīves tradīcijām Cēsu rajona kolhozā "Mārsnēni".