Filmas.lv

Draugu tikšanās (1959)

Par Jelgavas rajona kolhoza 'Avangards' un Kostromas  apgabala kolhoza "12. Oktobris" kolhoznieku tikšanos.