Filmu katalogs


Nacionālais Kino centrs sadarbojas ar Latvijas Nacionālā arhīva Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvu, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu Kultūras mantojuma satura digitalizācija.

Projekta ietvaros restaurētās un digitalizētās Latvijas kinoklasikas filmas tiks padarītas pieejamas sabiedrībai, ievietojot tās portālā filmas.lv.

Pirmās 15 filmas, kas ievietotas šajā sadaļā, vispusīgi ilustrē īpašu fenomenu Latvijas kinovēsturē – poētisko dokumentālo kino, kura pirmsākumi rodami 20. gadsimta 60. gados.

23 filmas