J. Grauza
Scenārija autors
Pirmais komandants (1970)