Ilze Ramane
Mākslinieks [anim.]
Lašu dzīvības ceļš (1998)