Latvijas filmas tiešsaistē pieejamas latviešu skolām ārzemēs

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Nacionālā Kino centra portālā www.filmas.lv atrodamā sadaļa „Kino skolās”, kas palīdz integrēt Latvijas filmas izglītības procesā, padarīta pieejama tiešsaistē arī latviešu skolām citās valstīs visur pasaulē.

Programma Kino skolās ir Nacionālā Kino centra un Valsts Izglītības satura centra sadarbības projekts, kurā kinoteorētiķi kopīgi ar izglītības speciālistiem izveidojuši metodisko materiālu skolotājiem – ierosinājumu izmantot Latvijas filmas skolu mācību procesā. Metodiskajā materiālā apkopoti mācību stundu plāni un darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmenti ieteikti izmantošanai.

Mācību stundu plāni paredzēti 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei un 10.–12. klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas satura apguvē. Ar konkrētu Latvijas filmu vai tās fragmentu skolotājs var paspilgtināt vai ilustrēt kādu noteiktu mācību tēmu.

Filmas, kuras var izmantot mācību procesā, ievietotas portālā www.filmas.lv, turpat atrodami arī mācību stundu plāni (PDF formātā), kurus iespējams lejupielādēt.

Projektā šobrīd izmantotas 35 Latvijā veidotas filmas, un to skaits, vienojoties ar filmu producentiem, pamazām pieaug. Pamatā šīs filmas tapušas pēdējos gados (izņēmums ir režisora Herca Franka klasiskā dokumentālā filma Vecāks par desmit minūtēm (1978) un Ivara Kraulīša Baltie zvani (1961); abas šīs filmas iekļautas Latvijas Kultūras kanonā).

Projektā strādājuši gan pedagogi, kuri sagatavojuši stundu plānus un darba lapas, gan kinoteorētiķi, kuri izveidojuši aprakstus par katru filmu, raksturojot šo filmu mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus un iezīmējot dažādus kultūrvēsturiskos kontekstus. Šīs atšķirīgās pieejas – pedagoģiskā un kultūrvēsturiskā – paplašina izveidotā materiāla funkcijas un lietojumu.

Latvijas teritorijā projekts Kino skolās darbojas jau kopš 2015. gada pavasara, un šajā laikā īpašu paroli, kas ļauj izmantot metodisko materiālu, pieprasījuši un saņēmuši jau 643 Latvijas skolotāji no dažādām Latvijas vietām. Projektā iesaistās ne tikai latviešu, bet arī mazākumtautību skolas, un lielu interesi par iespēju integrēt Latvijas filmas mācību procesā vienmēr izrādījušas arī latviešu diasporas skolas ārvalstīs. Gatavojoties programmas Kino skolās pieejamības paplašināšanai, iespēja iekļūt sistēmā veiksmīgi testēta gan Eiropas valstīs, gan Amerikā un Austrālijā, un turpmāk Latvijas filmas skolēniem būs pieejamas visos kontinentos.

Portāls www.filmas.lv ir arī Latvijas filmu nozares plašākā datu bāze, kur pieejama kataloga informācija par gandrīz 2600 Latvijā uzņemtām filmām, sākot ar 1920. gadu. Atsevišķā sadaļā apskatāmi arī projekti, kas atbalstīti Nacionālā Kino centra programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Portāls tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas ar Eiropas Savienības atbalstu, tā izveidē sadarbojas Nacionālais Kino centrs un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), kas nodrošina portāla tehnisko darbību.

Vairāk informācijas par portālu www.filmas.lv un projektu Kino skolās:
Zigita Saulīte,
Nacionālā Kino centra vecākā referente,
67358875, 29485939,
zigita.saulite@nkc.gov.lv