Raibā Rīga. Latvijas laikmets (1998)
Novērtē filmu 
(0)

Skatījums uz pilsētu it kā tūrista acīm. Taču skatpunkts izvēlēts neparasts - gan vērojot ainavu, gan nonākot situācijās, kas ļauj pārvarēt tūrista pasivitāti. Personāžs rod iespēju ieskatīties pilsētas dzīves un vēstures būtiskajās īpatnībās, ne tikai apskatīt tās "miesu", bet arī izjust garu.

Iegult video
Aizvērt