Kurt Widmer
Režisors
Minox leģenda (2007)

Scenārija autors
Minox leģenda (2007)