Pēteris Caunītis (04.09.1908 - 25.07.1987)
Lomās/Epizodēs
Mērnieku laiki (1968)