Oļegs Kušnarjovs
Uzņemšanas aparatūras meistars
Motociklu vasara (1975)