Līvija Akurātere

Līvija Akurātere 23.09.1925 - 26.01.2017