Jānis Grauze
Scenārija autors
Mazjaudas dīzeļi (1967)