Jānis Mediņš

Jānis Mediņš (1890-1966) dzimis Rīgā, 1890.gada 9.oktobrī. Jānis Mediņš ir jaunākais no trim brāļiem komponistiem. Pirmo muzikālo izglītību iegūst Zīgerta mūzikas institūtā, kura vadītājs tajā laikā bija viņa brālis Jāzeps Mediņš. Mūzikas institūtu absolvē deviņu gadu vecumā ar diplomu klarnetes, vijoles un čella spēlē. Jau agrā jaunībā sāk mūziķa gaitas kā altists un vijolnieks "Māmuļas" teātra orķestrī, vēlāk (1907) Interimteātrī. No 1909.-1913.gadam strādā arī kā grāmatvedis un korespondents Neimaņa klavieru firmā.
1912.gadā tika atskaņotas viņa pirmās divas dziesmas jauktajiem koriem. Šajā pašā gadā Nacionālajā operā tika uzvesta ,,Uguns un nakts" pirmā daļa. Sākoties karam, iestājās Latviešu strēlnieku pulkā, Rīgā atgriezies tikai 1920.gadā un tiek angažēts par diriģentu Nacionālajā operā un Latvijas Konservatorijā kā mācībspēks. 1944.gadā atstāj Latviju, nonāk Berlīnē, Rostokā, Lībekā un, visbeidzot, 1946.g. - Blombergas latviešu nometnē. Kopš 1948. gada dzīvojis Zviedrijā. 1960.gadā saņem trimdas latviešu Tautas balvu.
Miris 1966.gada 04.martā.
Skatīt vairāk