Apollinarijs Dudko

25.07.1909 - 02.01.1971 Skatīt vairāk