Dana Linkēviča
Režisors
Dzīvīte (2004)

Scenārija autors
Dzīvīte (2004)