Piekļūstamības paziņojums

Kultūras informācijas sistēmu centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Latvijas filmu portāls – https://www.filmas.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latvijas filmu portāls tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.
  • Dažās portāla sadaļās pieejamajam video saturam nav pievienoti subtitri. Subtitru pievienošana šobrīd ir procesā.
  • Dažās portāla sadaļās un ievadformās navigācija tikai izmantojot klaviatūru nav iespējama.
  • Portālā atsevišķiem elementiem krāsu kontrasts ir nepietiekams.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.03.2022. Izvērtēšanu veica Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.
Uzstādiet pārlūkprogrammā speciālos piekļūstamības spraudņus, piemēram, Chrome Screen reader, Chrome High contrast u.c.
Ja nepieciešams, ir pieejams lietotāju atbalsts (informatīvais tālrunis, iespēja pieteikt pieteikumu rakstiski).
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: help@kis.gov.lv

Zvaniet: 67843084

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā..

Sūdzību iesniegšana

E-pasts: info@kis.gov.lv
Tālrunis: 67843084

Pārraugošā iestāde: Kultūras ministrija
E-pasts: pasts@km.gov.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.03.2022.