Raitis Vulfs

Raitis Vulfs

Filmogrāfija:

2007./2008. g. - ar SIF finansiālu atbalstu dokumentālas filmas

                          „Folklorists Sergejs Oļenkins" scenārists, režisors un

                           operators(pirmizrāde k/t „K.Suns" 29.09.08.).

2007./2008. g. - ar SIF finansiālu atbalstu LTV 12 raidījumu projekta

                          „Etnosi.Tolerance" scenārists un režisors

                          (translācija LTV1 2007.g. IX-2008.g. II).

2007./2008.g. - KKF fin. atbalstītas dokumentālas filmas

                          „Teicēja Anna Ščemeļinska" scenārists un režisors

                          (pirmizrāde k/t „K.Suns" 3.06.08., filma piedalījusies

                          Ziemeļvalstu filmu festivālā Lībekā(Vācija) dokumentālo

                          filmu skatē 29.10.08.).

2007.g. - LVAF fin. atbalstītas dok. filmas „Pētnieki Dabā" režisors.

2005./2006. g. - ar SIF finansiālu atbalstu LTV 12 raidījumu projekta

                          „Etnosi" scenārists un režisors(translācija LTV1 2005.g. IX-2006.g. IV).

2005.g.- dok. filmas „Latviešu gleznotāji Venēcijā '2005" autors

              (scenārijs, režija, operatora darbs).

2004./2005.g.- ES Phare grantu programmas „Sabiedrības integrācijas

                         veicināšana Latvijā" ietvaros SIF atbalstītas dok. filmas

                        "Bērni un sabiedrība" scenārists un režisors

                         (pirmizrāde k/t „Kinogalerija" 2005. g. augustā,

                         translācija LTV1 2007.g. janvārī).

2004./2005.g.- KKF finansiāli atbalstītas dokumentālas filmas

                        "Teicēja Margarita Šakina" scenārists un režisors

                         (filmas pirmizrāde k/t „Rīga" 2005. gada maijā,

                         translācija LTV1 2007.g. janvārī).

2004.g.- mācību videofilmu autors(scenārijs, režija) Phare projekta

              "Audiovizuālo mācību līdzekļu komplekts Dabaszinības 5.-6.kl."

              ietvaros(mācību videofilmas izplatītas visās Latvijas  

              vispārizglītojošajās skolās).

2003./2004.g.- VAF finansiāli atbalstītas dok. filmas

                        "Moricsalas dabas rezervāts" scenārists un režisors

                        (filmas pirmizrāde LTV1 2006. gadā).

2003.g.- mācību videofilmu autors(scenārijs, režija) Phare projekta

             "Audiovizuālo mācību līdzekļu komplekts Dabaszinības 1.-4.kl."

              ietvaros(mācību videofilmas izplatītas Latvijas vispārizglītojošo

              skolu tīklā).

Skatīt vairāk