K. Pīlādzis
Kostīmu meistars
Salna pavasarī (1955)