Fricis Rokpelnis

Dzejnieks un kinodramaturgs Fricis Rokpelnis dzimis Grobiņā, mācījies Latvijas Universitātē, Otrā pasaules kara laikā bijis kara korespondents, LPSR Valsts mākslas ansambļa dramaturgs, Rakstnieku savienības valdes sekretārs. Pēc kara Rokpelnis bija LPSR Mākslas lietu pārvaldes priekšnieks un arī Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes sekretārs (1962–1965), strādājis Rīgas kinostudijas scenāriju redkolēģijā. Fricis Rokpelnis sarakstījis scenāriju Jūlija Raizmana filmai Rainis (1949, kopā ar Vladimiru Krepsu, par to saņēmis PSRS Valsts prēmiju) un Vara Krūmiņa filmai Atbalss (1959). Starp citu, Rokpelnis kopā ar Jūliju Vanagu sarakstīja tekstu arī Padomju Latvijas himnai.

Par dzejnieku un kinodramaturgu kļuva arī Friča dēls Jānis Rokpelnis, arī viņš savulaik strādājis Rīgas kinostudijas scenāriju redkolēģijā un sarakstījis scenārijus daudzām Arnolda Burova leļļu filmām.

Skatīt vairāk