Sarmīte Kviesīte
Mākslinieks
Hallo, Maskava! (1966)

Fotomākslinieks
Rokas (1967)