Filmas.lv

Pansionāti (1966)

Vispasaules izstādei Monreālā. Filmā parādīta ne tikai darbaļaužu atpūtas organizēšana, bet arī atpūtas iestāžu arhitektūra.