Filmas.lv

Izlūki (1971)

Stāsts par padomju izlūku varoņdarbiem Padomju Latvijas okupētajā teritiorijā Lielā Tēvijs kara laikā.