Filmas.lv

Eksperimentālās skaitļošanas sistēmas kolektīvai lietošanai (1979)

Filma stāsta par Latvijas PSR ZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūta zinātnieku darbu.