Filmas.lv

Cilvēks, kurš visiem vajadzīgs (1980)

Par Ogres rajona kolhoza "Lāčplēsis" partijas sekretāres Dzidras Slīpiņas ikdienas rūpēm.