Filmas.lv

Atbalss (1983)

Pārdomas par tām morālajām un tikumuskajām vērtībām, kas veidojas cilvēkā skolas gados. Autors stāsta par savu bijušo skolu Mazsalacā.